ALFA

ALFA to siewniki przeznaczone do wysiewu nasion na poplon metodą rozproszoną. Mogą być montowane na agregatach podorywowych, agregatach i bronach talerzowych. Posiadają roweczkowe aparaty wysiewające. Wysiewaną dawkę uzyskujemy regulując wysunięcie wałka, na którym są umieszczone. Alfa 3/550/25 to siewnik z rozproszonym systemem wysiewu przeznaczony do siewu nasion równocześnie z uprawą pożniwną lub po orce. Nasiona wprowadzane są do gleby rzutowo pomiędzy sekcją uprawiającą, a sekcją dogniatającą (wał) maszyny uprawowej. Dozowanie materiału siewnego realizowane jest mechanicznie za pomocą roweczkowego aparatu wysiewającego do przewodów wysiewających połączonych z listwą kierunkowo umieszczoną przed wałem.