FOCUS 6000

Siewnik FOCUS 6000 posiada pneumatyczny system wysiewu ziarna oparty na dozowaniu mechanicznym realizowanym przez skrzynkę przekładniową bezstopniową oraz pneumatycznym transporcie ziarna do redlic talerzowych dwutarczowych przemiennych z zespołem dogniatająco-kopiującym. Redlice siewnika skladane są hydraulicznie do pozycji transportowej.