OMEGA II

Do buraków i kukurydzy

Siewnik z pneumatycznym podciśnieniowym systemem wysiewu przeznaczony do precyzyjnego siewu nasion kukurydzy, buraka itp. Omega może być wyposażona w tarcze o różnej liczbie i średnicy otworów w zależności od kalibrażu wysiewanych nasion. Siewniki Omega wymagają gleby wcześniej doprawionej, utrzymanej w „dobrej kulturze”.