Siewnik GAMMA - do kukurydzy

Siewnik punktowy, mechaniczny do kukurydzy GAMMA

Wyposażenie standardowe
 
  • mechaniczny system wysiewu nasion
  • hydrauliczny przerzutnik znaczników bocznych na dwóch siłownikach
  • podsiewacz nawozów wykonany z blachy kwasoodpornej z redlicami talerzowymi
  • sekcja wysiewająca z krojami talerzowymi
  • precyzyjna regulacja głębokości siewu i docisku ziarna
  • napęd pomiędzy sekcjami przenoszony za pomocą kardana

Pełny opis dostępny tutaj