Wozy typ PP - przeładowcze

Wozy przeładowcze typ PP14 i PP20 służą do transportu zboża lub kukurydzy od kombajnów do samochodów z jednoczesnym ważeniem. Dzięki szybkiemu przeładunkowi, bez konieczności dojazdu kombajnów do samochodów, wozy te umożliwiajązaoszczędzenie do 30% czasu pracujących kombajnów. Elektroniczny system wagowy umożliwia ewidencję ilości przeładowywanego ziarna.